آمدی تا شور در زندگیم برپا کنی

آمدی امّید من را در دل فردا کنی

آمدی تا راه در سینه من پیدا کنی

با شعار مهربانی بر فراز ماتمم غوغا کنی

آمدی تا یاس من تبدیل به رویا کنی

خواهرم روزت مبارک


اینک از تجربه زیبای تو

یک سال گذشت

یک سال حضور تو سرورم را سبب گشت

نشاط پر وفورم را سبب گشت

به تاریکی غم، انبوه نورم را سبب گشت

خواهرم روزت مبارک


غرق در پاکی و شیدایی وجودت

سادگی بود و نبودت

نغمه مهر سرودت

از لطافت تار و پودت

شهر غم ویران شد از بدو ورودت

خواهرم روزت مبارک


کنج قلبم آشیانت

جان من بسته به جانت

زندگانیم فدای تار مویت

طرح لبخند، ماندگار باشد الهی روی رویت

خواهرم روزت مبارک


گرمی خانه تویی

سبب آباد ویرانه تویی

پاک و معصوم دلبر و زیبا و فرزانه تویی

اشتیاق من برای زندگی

انتظار رشد توست

خواهرم روزت مبارک


84/10/14